Beleid inzake privacy

Avanos Gezondheid PrivacyVerklaring

Welkom!  Bedankt voor het bezoeken van een website in eigendom van en beheerd door Avanos Medical, Inc. (samen met haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, “Avanos”, “wij”, “onze” of “ons”).  Avanos is een medisch technologiebedrijf dat zich richt op het bevorderen van gezondheid en gezondheidszorg door infecties te voorkomen, pijn te elimineren en herstel te versnellen.  We erkennen het belang van het beschermen van uw persoonlijke gegevens en zijn toegewijd om deze op verantwoorde wijze te verwerken en in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die we verkrijgen of verzamelen van of over personen die onze website www.avanos.nl en onze andere gerelateerde websites, hulpmiddelen, applicaties of mobiele apps gebruiken (samen de “Site”).  We kunnen aanvullende of specifiekere informatie verstrekken over de verzameling, het gebruik of andere verwerking van persoonlijke informatie verkregen door het gebruik van een bepaalde website of gerelateerd aan een specifiek product of een specifieke dienst.  Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en op andere wijze verwerken, en over de keuzes die u kunt maken over het verzamelen, gebruiken en delen van informatie die u ons met toestemming verstrekt of die we passief verzamelen, wanneer u de site gebruikt.

Wanneer u de Site bezoekt of gebruikt, erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en de inhoud ervan begrijpt.  Uw gebruik van de Site is onderhevig aan deze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden.

Persoonlijke Gegevens die Avanos verzamelt

Avanos verzamelt op verschillende manieren persoonlijke gegevens over u.  Hieronder volgen voorbeelden van de soorten persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld.  De specifieke soorten persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van de Site die u gebruikt:

 • Registratie- en accountinformatie: 
  • U kunt op de Site surfen zonder ons directe identificaties te geven, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of postadres.
  • Om u te registreren voor een account of om een profiel op de Site aan te maken, moet u ons persoonlijke informatie geven, zoals uw:
   • Contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer)
   • Informatie om te reageren op uw verzoeken:  U kunt ons ook uw persoonlijke gegevens geven om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven en andere berichten.  U kunt bepaalde keuzes maken met betrekking tot hoe en wanneer u dergelijke nieuwsbrieven en andere mededelingen zult ontvangen door de instructies op de Site te volgen.
   • Informatie die u op de site plaatst:  U kunt ons informatie verstrekken over uw mening en de beoordeling van producten.
   • Informatie van andere bronnen :  De informatie die we verzamelen kan worden gecombineerd met informatie van externe gegevens (bijv. demografische informatie, navigatie-informatie, marketinginformatie en/of aanvullende contactgegevens) die we hebben verkregen in overeenstemming met de wet.
   • Mobiele informatie:  We kunnen aanvullende informatie van u verzamelen als u de Site bezoekt via een mobiel apparaat (bijvoorbeeld uw unieke apparaat-ID, het besturingssysteem van uw apparaat of de mobiele provider voor uw telefoon, locatie of GPS/geolocatie).
   • Betalingsinformatie (inclusief betaalkaartnummers, factuuradres en bankrekeninggegevens), indien van toepassing
   • Inloggegevens voor het account (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord).

 

 • Geo-locatie informatie :  Wanneer u de Site bezoekt, kunnen we geolocatie-informatie verzamelen om bepaalde locatiegebaseerde diensten te leveren die u aanvraagt (bijv. kaarten).
 • Gebruikshandleiding technische Site:  Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we gebruiksinformatie die door uw computer, mobiel apparaat of ander toegangsapparaat naar ons is verzonden en die ons vertelt hoe u de Site gebruikt (“gebruiksinformatie”).  We gebruiken trackingtechnologieën, zoals cookies  (inclusief cookies opgeslagen in HTML-5), webbakens/GIF’s, ingesloten scripts, e-tags/cachebrowsers – om gebruiksinformatie, aankoopgeschiedenis en gebruiksgeschiedenis van producten te verzamelen.  We kunnen ook wachtwoordinformatie van u verzamelen wanneer u inlogt, evenals computer- en verbindingsinformatie.  Tijdens sommige bezoeken aan de Site kunnen we softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden op de pagina, downloadfouten, tijd besteed op bepaalde pagina’s en informatie over pagina-interactie.  Raadpleeg ons beleid inzake cookies en trackingtechnologie voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de site.

 

 • Gezondheids- en Medische informatie (ON-Q*TRAC):  Bepaalde registratie-informatie en speciale categorieën van persoonlijke gegevens, waaronder gezondheidsinformatie, zullen worden verzameld over patiënten die ons ON-Q* TRAC-systeem gebruiken.  Evenzo worden bepaalde persoonlijke gegevens verzameld over zorgverleners die zich registreren om ons ON-Q* TRAC-systeem te gebruiken.  We kunnen de gegevens die zijn verzameld via ON-Q* TRAC, identificeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.   Als een patiënt of zorgaanbieder zijn of haar account desactiveert, of geen zakelijke relatie meer met ons heeft, kunnen we desondanks geanonimiseerde gezondheids- en medische informatie met betrekking tot die patiënt behouden.  We kunnen dergelijke geanonimiseerde informatie zonder beperking gebruiken en delen.

Informatie over kinderen:  Avanos heeft niet de intentie dat enig deel van de site wordt geopend of gebruikt door kinderen jonger dan 13 jaar.  We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie via onze websites, applicaties, diensten of hulpmiddelen van gebruikers in deze leeftijdsgroep.  Als u een ouder of voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar en denkt dat we ten onrechte informatie van uw kind hebben verzameld of vragen of zorgen heeft over onze praktijken met betrekking tot kinderen, moet u het ons melden via dataprotection@avanos.com en we zullen snel reageren.

Hoe en waarom Avanos persoonlijke informatie gebruikt

We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen voor verschillende doeleinden.  Doeleinden waarvoor we gezondheidsinformatie gebruiken die is verzameld via ons ON-Q* TRAC-systeem, worden beschreven tijdens een relevant registratie- of toestemmingsproces.  Doeleinden waarvoor wij alle andere persoonlijke informatie gebruiken die u ons met toestemming verstrekt wanneer u de Site gebruikt, of die wij passief verzamelen wanneer u de Site gebruikt, omvatten:

 • Werking van de Site:  We gebruiken persoonlijke informatie om:  (i) te reageren op uw verzoeken; (ii) klantendiensten te bieden (bijvoorbeeld om geschillen, problemen met uw account/profiel of de Site op te lossen); (iii) uw ervaring te personaliseren door inhoud op de Site aan te bieden, inclusief gerichte advertenties waarvan wij denken dat deze voor u het meest interessant zijn; (iv) de site verbeteren; (v) u informatie te geven over uw account; en (vi) u een veilige, efficiënte en aangepaste ervaring bieden.
 • Leveren van Producten en Diensten:  We gebruiken persoonlijke informatie om:  (i) u onze producten, diensten en middelen te bieden; (ii) een account(s) aan te maken en deze te beheren; (iii) u in staat te stellen producten en diensten te bestellen en aan te schaffen; (iv) betalingen te verzamelen, te verwerken en transacties voltooien; (v) u in te schrijven voor programma’s die u of uw arts aanvragen; en (vi) u informatie te verstrekken over permanente educatie en studiepunten voor dergelijk onderwijs.
 • Communiceren met u:  Wij gebruiken de informatie die we van u hebben verzameld om: contact met u op te nemen; om uw account (s) te onderhouden i.v.m. de Site; om te voldoen aan uw opgegeven communicatievoorkeuren; om u te voorzien van andere aangevraagde diensten (zoals beschreven op het moment dat we de informatie van u verzamelen); en om u marketing-, nieuwsbrieven- en andere mededelingen te sturen die u hebt aangevraagd, om uw vragen te beantwoorden of om te reageren op uw verzoeken, of om u te contacteren voor andere wettelijk toegestane doeleinden.
 • Analyseren en samenvoegen van niet-persoonlijke informatie :  We gebruiken verzamelde informatie over onze gebruikers en niet-persoonlijke informatie om het gedrag van de Site en gebruikers te analyseren en samengevoegde rapporten over dergelijk gedrag op te stellen.
 • Voorkomen van Fraude:  We gebruiken informatie die we van de Site hebben verzameld om fraude, beveiligingsinbreuken, mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze algemene voorwaarden te handhaven en ons bedrijf op andere wijze te beheren.

Wanneer u de Site op een mobiel apparaat bezoekt, kunnen we de verzamelde informatie ook gebruiken voor elk doel dat in deze privacyverklaring wordt uiteengezet.  We kunnen deze informatie ook gebruiken om u locatiegebaseerde diensten te bieden, zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud.

Wanneer delen we persoonlijke gegevens?

We respecteren het belang van privacy.  We verkopen uw persoonlijke informatie niet aan marketingbedrijven buiten Avanos, tenzij we u toestemming heeft gegeven.  Over het algemeen kunnen we uw informatie delen om de levering van onze producten, diensten en communicatie met klanten te vergemakkelijken, waaronder:

 • De Avanos bedrijfsfamilie:  We kunnen de informatie die we over u verzamelen delen met de Avanos-bedrijfsfamilie en hun en onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, evenals met externe leveranciers.  De informatie kan worden bekendgemaakt aan: (i) gezamenlijke inhoud en onze diensten leveren (bijv. registratie, transacties, analyses en klantenondersteuning); (ii) helpen bij het opsporen en voorkomen van potentieel illegale handelingen, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging; en (iii) beslissingen begeleiden over onze producten, sites, toepassingen, diensten, instrumenten en communicatie.  Leden van onze bedrijfsfamilie zullen deze informatie gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen en u krijgt de mogelijkheid om bepaalde keuzes met betrekking tot deze e-mailcommunicatie uit te voeren.
 • Dienstverleners en andere derden:  We zullen persoonlijke informatie bekendmaken aan dienstverleners onder contract om te helpen bij onze bedrijfsvoering (zoals, maar niet beperkt tot, fraudeonderzoeken, reclame, site statistieken en activiteiten.
 • Juridische en wetshandhaving:  We kunnen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of geautoriseerde derden, als reactie op een geverifieerd verzoek met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit of enige andere activiteit die ons, u of een andere Avanos-gebruiker kunt blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.  In dit verband kunnen we uw informatie delen met derden in antwoord op een dagvaarding, een ander juridisch proces en/of zoals toegestaan door de wet.  In dergelijke gevallen zullen we alleen informatie bekend maken die relevant en noodzakelijk is voor het onderzoek of navraag, zoals naam, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-ID-geschiedenis, IP-adres, fraudeklachten en al het andere dat we mogelijk relevant achten voor het onderzoek.
 • Verandering van controle of reorganisatie:  Als we besluiten om bedrijven in sommige landen te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren, kan een dergelijke transactie betrekking hebben op het bekendmaken van persoonlijke informatie aan potentiële of daadwerkelijke kopers, of de ontvangst van dergelijke informatie van verkopers.  Het is onze gewoonte om naar passende bescherming van persoonlijke informatie in dit soort transacties te streven.
 • Bedrijven in de mobiele app-industrie:  Als u de site bezoekt via een mobiel apparaat, kunnen we uw informatie ook delen met providers, besturingssystemen en platforms.
 • Andere entiteiten met uw toestemming:  We zullen persoonlijke informatie delen met andere derde partijen aan wie u ons expliciet vraagt om uw informatie te verzenden (of over wie u anders expliciet op de hoogte bent gesteld en toestemming hebt gegeven voor het gebruik van een specifieke dienst).  Op de site hebt u mogelijk de gelegenheid om interesse te tonen voor of om u te registreren voor andere diensten.  Als u dat doet, zullen we informatie over u verstrekken aan die derde partijen, of namens hen werkende partijen, om uw verzoek uit te voeren.

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens valt onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zorgen we ervoor dat we, wanneer we persoonlijke gegevens gebruiken of delen, een rechtsgrondslag hebben vastgesteld waaronder dergelijke verwerking kan plaatsvinden.  Waar we vermelden dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken in verband met een aanvraag, bestelling, transactie of overeenkomst (of voorbereiding voor hetzelfde), of om u de door u gevraagde diensten te bieden (zoals het gebruik van de Site), doen we dit omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Verder, voor zover AVG hierbij betrokken is, waar we vermelden dat we persoonlijke gegevens gebruiken met betrekking tot verbetering, ontwikkeling of marketing van onze producten of diensten, om redenen van veiligheid en beveiliging, of om te voldoen aan wettelijke vereisten, anders dan in verband met uw overeenkomst of verzoek, doen we dit op basis van onze legitieme belangen (of een derde partij) of, indien van toepassing, met uw toestemming. 

Internationale Gegevensoverdrachten

Het hoofdkantoor van Avanos is gevestigd in de Verenigde Staten en we hebben activiteiten, entiteiten en dienstverleners in de Verenigde Staten en over de hele wereld.  Sommige landen hebben overdrachtsbeperkingen voor persoonlijke informatie geïmplementeerd, in verband waarmee Avanos verschillende maatregelen neemt, waaronder de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd krachtens de EU-Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG.

De persoonlijke informatie die we verzamelen op grond van deze privacyverklaring kan worden overgedragen aan andere landen dan uw eigen land voor opslag of verwerking, en deze landen kunnen verschillende niveaus van privacybescherming bieden dan in uw eigen land.

Bewaring van persoonlijke gegevens

Avanos zal persoonlijke informatie die is verzameld op grond van deze privacyverklaring zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verwerkt (zoals uiteengezet in deze privacyverklaring).  We zullen ook persoonlijke informatie die op grond van deze privacyverklaring is verzameld, bewaren om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, geschillen behandelen en rechtszaken in de landen waar we zaken doen vaststellen, uitoefenen of verdedigen.

Hoe u ons kunt contacteren

Als u een vraag heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naardataprotection@avanos.com.  Uw bericht wordt doorgestuurd naar het juiste lid van het Data Privacy Team van Avanos, zoals Data Protection Officers of leden van hun teams.

Voor de doeleinden van de AVG is de beheerder van uw persoonlijke gegevens Avanos Medical, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA, Verenigde Staten.  In de Europese Economische Ruimte (EER) is de vertegenwoordiger Avanos Belgium BVBA (EMEA), Aramis Building, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, België.

Rechten van betrokkenen

U kunt vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze bij te werken of ze te corrigeren.  U hebt ook het recht om bepaalde keuzes te maken met betrekking tot direct marketing.

Aanvullende rechten waar persoonlijke gegevens onder de AVG vallen:

 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de AVG valt en uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van uw specifieke situatie.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onderhevig is aan de AVG, hebt u ook bepaalde rechten om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en om portabiliteit te verzoeken van uw persoonlijke gegevens.
 • U kunt deze rechten uitoefenen (inclusief het indienen van deze verzoeken) door een e-mail te sturen naar dataprotection@avanos.com.  Plaats de verklaring “AVG Privacy-rechten” in het tekstgedeelte van uw verzoek, evenals uw naam, land of regio, en genoeg informatie om ons in staat te stellen om op uw verzoek te reageren.

Kennisgeving aan inwoners van Californië:

 • Verzoeken om vermelding van bepaalde openbaarmakingen.  Inwoners van de staat Californië kunnen een lijst aanvragen met alle derde partijen waaraan de site gedurende het voorgaande jaar bepaalde persoonlijke informatie (zoals gedefinieerd door de wet van Californië) heeft bekendgemaakt voor de directe marketingdoeleinden van die derde partijen.  Als u in Californië woont en een dergelijke lijst wenst, neemt u dan contact met ons op via dataprotection@avanos.com.  Voor alle verzoeken moet u de verklaring ‘Uw Californische Privacyrechten’ in het tekstgedeelte van uw verzoek opnemen, evenals uw naam, adres, plaats, staat en postcode.  Vermeld in uw verzoek voldoende informatie zodat we kunnen bepalen of dit op u van toepassing is.  U moet bevestigen dat u een inwoner van Californië bent en een actueel adres in Californië verstrekken om van ons een reactie te ontvangen.  Houd er rekening mee dat we geen verzoeken accepteren via de telefoon, e-mail of per fax. We zijn niet verantwoordelijk voor kennisgevingen die niet correct zijn geëtiketteerd of verzonden, of die geen volledige informatie bevatten.
 • Hoe we reageren op niet traceren-signalen voor inwoners van Californië:  California Business & Professions Code Section 22575 (b) (zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 2014) bepaalt dat inwoners van Californië het recht hebben om te weten hoe Avanos reageert op “niet traceren” browserinstellingen.  Avanos onderneemt momenteel geen acties om te reageren op niet traceren-signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld.  We blijven nieuwe technologieën beoordelen en kunnen een standaard implementeren zodra deze is aangemaakt.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen door ons een e-mail te sturen naar dataprotection@avanos.com .

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de AVG valt, kunt u ook contact opnemen met de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU om een klacht in te dienen:  http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Websites van derden

De site kan links bevatten naar andere websites voor uw gemak en informatie.  Deze websites kunnen worden beheerd door bedrijven die niet zijn gelieerd aan Avanos en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of het gebruik van websites die zijn gelinkt aan of van de Site.

Melding met betrekking tot updates

Van tijd tot tijd kunnen we deze privacyverklaring bijwerken.  Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze site of op een andere manier, om u de mogelijkheid te bieden de wijzigingen te bekijken.  Als u bezwaar maakt tegen eventuele wijzigingen, kunt u uw account sluiten.  U erkent dat uw voortdurende gebruik van de Site nadat wij een publicatie publiceren of een kennisgeving sturen over onze wijzigingen in deze privacyverklaring betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onderhevig is aan de bijgewerkte privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018