GEKOELDE RADIOFREQUENTIEPRODUCTEN

WATERGEKOELDE TECHNOLOGIE OM PIJNVEROORZAKENDE SENSORISCHE ZENUWEN TE DEACTIVEREN

Het COOLIEF* Cooled Radiofrequency System – Hoe het werkt

Een radiofrequentiegenerator zendt een kleine stroom RF-energie uit via een geïsoleerde elektrode die in weefsel wordt geplaatst. Ionische verwarming, geproduceerd door de wrijving van geladen moleculen, deactiveert thermisch de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor het verzenden van pijnsignalen naar de hersenen. Het Leveren van RF-energie door watergekoelde elektroden maakt het mogelijk dat er veilig meer RF-energie wordt geleverd aan doelzenuwen die sferisch gevormde laesies creëren:

  • 5x groter volume dan standaard RF-laesies
  • Projecteert distaal 45% of meer buiten de sondepunt
  • Maakt de sonde hoekonafhankelijk
  • Omdat ze niet langer zijn beperkt tot parallelle plaatsing, kunnen artsen de beste invalshoek gebruiken om zenuwen binnen complexe zenuwbanen te bereiken en te behandelen.

COOLIEF* COOLED RF PAIN MANAGEMENT RADIOFREQUENCY PROBE

De sonde bevat een verbindingskabel van 1,2 meter en een slangverlengstuk om buiten het steriele veld te reiken. Deze zijn aangesloten op de generator en peristaltische pompunit voor RF-energietoevoer en interne koeling.

Een thermokoppel in de sonde meet de gekoelde elektrodetemperatuur gedurende de procedure.

Een radiopake marker bevindt zich aan het proximale uiteinde van de actieve tip. Deze marker definieert de laesielocatie onder fluoroscopie, bevestigt de positie en verbetert de visualisatie.

COOLIEF* COOLED RF PAIN MANAGEMENT COOLED RF PERISTALTIC PUMP UNIT

De pompeenheid wordt gebruikt om koel steriel water te laten circuleren tijdens laesievorming.

COOLIEF* COOLED RF PAIN MANAGEMENT TUBE KIT

De steriele slangenkit voor eenmalig gebruik wordt gebruikt om steriel water in een gesloten circuit door de sonde te laten circuleren. Het bevat een buret om water vast te houden die is aangesloten op slangen die in de pompeenheid worden ingebracht.

COOLIEF* COOLED RF PAIN MANAGEMENT RADIOFREQUENCY GENERATOR

De Pain Management Generator PMG-115-TD en PMG-230 (V. 2 of hoger) zijn de enige RF-generatoren die compatibel zijn met COOLIEF * Cooled RF Pain Management Systems

COOLIEF* SINERGY* SACROILIAC COOLED RADIOFREQUENCY PAIN MANAGEMENT SYSTEM

De fundamentele uitdaging van de behandeling van SI-pijn is het vangen van de afferente zijtakken die lopen tussen het pijnlijke SI-gebied en de posterieure sacrale foramina. Het COOLIEF* SINERGY* Sacroiliac Cooled RF Pain Management System maakt plaatsing mogelijk van grote volumelaesies, die de bekende variabiliteit van de zenuwlocatie en het verloop van de laterale vertakkingen van de posterieure rami compenseren.

COOLIEF* TRANSDISCAL* DISC BIACUPLASTY COOLED RADIOFREQUENCY PAIN MANAGEMENT SYSTEM

Het COOLIEF* TRANSDISCAL* Disc Biacuplasty Cooled RF Pain Management System gebruikt het COOLIEF* Cooled RF-systeem met een bipolaire aanpak om zenuwen te deactiveren om symptomatische discogene pijn te behandelen. Onder fluoroscopie worden twee introducers bilateraal in de posterolaterale schijf geplaatst, waarna twee COOLIEF* TRANSDISCAL* Cooled RF Probes worden ingebracht. De watergekoelde sondes leveren RF-energie met voldoende vermogen om een groter volume schijfweefsel te verwarmen, terwijl oververhitting van aangrenzend weefsel wordt voorkomen. Het resultaat is een grote, reproduceerbare laesie binnen een significant volume van de achterzijde van de schijf.

COOLIEF* LUMBAR COOLED RADIOFREQUENCY PAIN MANAGEMENT SYSTEM

Het COOLIEF* Lumbar Cooled RF Pain Management System gebruikt het gekoelde RF-platform voor lumbale mediale vertakkingsneurotomie. Het COOLIEF* Cooled RF Pain Management System maakt de plaatsing mogelijk van een groot volume laesie die de mediale vertakte zenuw in één doorgang omvat, waardoor meerdere doorgangen niet nodig zijn. Veel patiënten hebben geen succes met standaard RF-behandelingen of hebben een uitdagende anatomie. Het COOLIEF* Cooled RF Pain Management System maakt loodrechte plaatsing mogelijk waardoor ‘geweerloop’-toegang tot de zenuw mogelijk is, vergeleken met standaard RF, waarbij parallelle plaatsing op de zenuw of multiple pass laesies nodig zijn om een optimale ablatie te bereiken.

COOLIEF* THORACIC COOLED RADIOFREQUENCY PAIN MANAGEMENT SYSTEM

Een grote uitdaging bij de behandeling van chronische, thoracale facetpijn is het variabele verloop van de mediale vertakkingszenuw, met name op middenthoracaal niveau. Het COOLIEF* Thoracic Cooled RF Pain Management System overwint de uitdaging van de variabele zenuwloop door plaatsing van een groot volume, reproduceerbare laesie mogelijk te maken, die berekend is op de grootte en positie van de mediale vertakkingsvariabiliteit.

COOLIEF* CERVICAL COOLED RADIOFREQUENCY SYSTEM

Het COOLIEF* Cervical Cooled RF System is ontworpen om de unieke anatomie van de cervicale gewrichten aan te pakken door gebruik te maken van watergekoelde technologie die anatomisch is afgestemd om verlichting te bieden in het cervicale gebied. Door groot volume laesies af te leveren waar anatomie en zenuwbanen variabel zijn, conformeert de laesie zich rond richels en binnen spleten op onregelmatig gevormde oppervlakken, wat het vermogen om de zenuw vast te leggen vergroot..

  1. Cohen, S., Randomized Placebo-controlled Study Evaluating Lateral Branch Radiofrequency Denervation for Sacroiliac Joint Pain, Anesthesiology, August 2008, V. 109, Nr. 2, pagina 279-287. http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1922283
  2. Osteoarthritis Fact Sheet [Internet]. CDC.gov. Centers for Disease Control and Prevention; 2017 [geciteerd 2017apr12]. Beschikbaar op: https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm
  3. AAOS – American Academy of Orthopedic Surgeons. Opioid Use, Misuse, and Abuse in Orthopaedic Practice. Information Statement 1045. http://www.aaos.org/uploadedFiles/PreProduction/About/Opinion_Statements/advistmt/1045%20Opioid%20Use,%20Misuse,%20and%20Abuse%20in%20Practice.pdf Gepubliceerd in oktober 2015.
  4. American Society of Interventional Pain Physicians. Factsheet
  5. Low Back Pain Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NIH Publication), 2003.

† Vergeleken met een Stryker 20ga standaard RF-laesie op basis van tests uitgevoerd door Avanos, Inc. en vergeleken met de gepubliceerde informatie van Stryker.

†† Een COOLIEF* gekoelde RF-sonde met een actieve punt van 4 mm biedt een laesie met een gemiddelde distale projectie van 45,53%. Gegevens aanwezig.

††† Gupta, A. Radiofrequency Ablation Techniques for Chronic Sacroiliac Joint Pain. Pain Medicine News, 2010.
Patel, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Study to Assess the efficacy of lateral branch neurotomy for chronic sacroiliac joint pain. Pain Medicine. 2012.
Franco, et al. Innervation of the Anterior Capsule of the Human Knee. Reg. Anesthesia and Pain Medicine, 2015.