FARRELL* KLEP EN ENTERALE DRAINAGE

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR UITZONDERLIJKE ZORG

FARRELL* KLEPSYSTEEM

Een gesloten decompressiesysteem voor patiënten met enterale voeding

Het FARRELL* klepsysteem is een gesloten reservoirsysteem dat bedoeld is voor het afvoeren van overtollig gas en drainage/verzameling van enterale voedingsformule en inhoud van het maagdarmkanaal bij patiënten die een enteraal apparaat gebruiken.

De zak heeft ontluchtingsopeningen om gas te laten ontsnappen, terwijl er ook een container voorzien is om overtollige voeding in een gesloten systeem vast te houden.
De FARRELL* klep biedt een kanaal om de maag voortdurend te decomprimeren, zodat de maag zich in eigen tempo kan vullen.
Het gesloten overloopreservoir voorkomt blootstelling van de zorgverlener aan de maaginhoud.

ENTERAAL DRAINAGESYSTEEM

Drainagezak en -slang maken geïmproviseerde drainagehulpmiddelen overbodig

Het enterale drainagesysteem is speciaal ontworpen voor het verwijderen van maaginhoud en bestaat uit een drainagezak en verbindingsslangen. De drainagezak, die is ontworpen om gemakkelijk met een hanger aan het bed te hangen, kan meerdere keren binnen een periode van 24 uur worden hergebruikt en kan besmetting helpen voorkomen.