ON-Q* T-BLOC* TRAYS EN SETS

Van voorbereiding tot continu en alle niveaus daartussen, ON-Q* T-bloc* trays hebben alles wat u nodig heeft voor de bovenste ledematen, onderste ledematen en compartimentblokken.

ON-Q* T-BLOC* CONTINUE TRAYS

Alles wat clinici nodig hebben voor continue perifere zenuwblokkadeprocedures.

ON-Q* T-BLOK* NAALDEN EN KATHETERSETS

Sets bedoeld voor continue blokkades van bovenste ledematen, onderste ledematen en compartimenten.

ON-Q* T-BLOC* VOORBEREIDINGSTRAY

Essentiële componenten voor voorbereiding, waaronder een hoes voor een echografiesonde en steriele gel.

Alle medische hulpmiddelen brengen inherente risico’s met zich mee. Raadpleeg de productlabels voor indicaties, meldingen, waarschuwingen en contra-indicaties. Niet-naleving van de productlabels met betrekking tot vullen, flowdebietselectie en plaatsing van de pomp en/of katheter kan bijvoorbeeld een directe impact hebben op de veiligheid van de patiënt. De arts is verantwoordelijk voor het voorschrijven en toedienen van geneesmiddelen volgens de instructies van de fabrikant van het geneesmiddel. Raadpleeg de website voor technische bulletins over productveiligheid. Neem contact op met uw arts voor specifieke vragen over de aan u voorgeschreven pomp of medicatie.