INTEGUSEAL* MICROBIËLE BARRIÈRE

SLUIT DE PATHOGENEN AF DIE PREPARATEN ACHTERLATEN

Omdat de huid nooit volledig gesteriliseerd kan worden, zijn bacteriën die zich herstellen en vermenigvuldigen – zelfs na zorgvuldige voorbereiding en bedekking – de belangrijkste oorzaak van postoperatieve wondinfecties. Daarom heeft u de INTEGUSEAL * microbiële barrière nodig: het is aangetoond dat het de huidflora afsluit en immobiliseert die tijdens de preparaten missen (waaronder MRSA, S. epidermidis en E. coli), waardoor ze niet migreren naar de chirurgische incisie.

“Postoperatieve wondinfecties geassocieerd met een incisie zijn verantwoordelijk voor 25% tot 38% van de nosocomiale infecties bij geopereerde patiënten. Naar schatting ontwikkelt 2% tot 5% van alle patiënten die een operatie ondergaan een postoperatieve wondinfectie. Deze infecties worden geassocieerd met extra morbiditeit, waaronder 2 weken langere ziekenhuisopname, een 5 keer groter risico op heropname, een stijging van de gemiddelde kosten van gezondheidszorg tot € 23.000 per patiënt, en twee keer zoveel risico op overlijden.”

–Towfigh et al, Significant Reduction in Incidence of Wound Contamination by Skin Flora Through Use of Microbial Sealant, 2008.

In de CDC’s 1999 Guidelines for Prevention of Surgical Site Infection wordt microbiële besmetting van de operatieplaats een noodzakelijke voorloper van postoperatieve wondinfectie genoemd1. In dit recente onderzoek werd de hypothese getest dat het aanbrengen van huidafdichting voorafgaand aan de incisie de microbiële besmetting van de wond vermindert.

Het onderzoek komt tot de conclusie dat: “Microbiële afdichting op basis van cyanoacrylaat een belangrijk hulpmiddel kan zijn om wondverontreiniging te verminderen en mogelijk infecties op de operatieplaats te voorkomen.”2

1. Alicia J. Mangram, MD; Teresa C. Horan, MPH, CIC; Michele L. Pearson, MD; Leah Christine Silver, BS; William R.; Jarvis, MD; The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999, AJIC Vol.27 Nr.2 (p 102)

2. Shirin Towfigh , Samuel E Wilson , William G Cheadle , Stephen F Lowry, Mark A. Malangoni, Samuel E Wilson. Significant Reduction in Incidence of Wound Contamination by Skin Flora Through Use of Microbial Sealant. Arch Surg/vol. 143 (Nr. 9), sep 2008 (pages: 885 – 891)

Het gebruik van alle receptplichtige medische hulpmiddelen brengt altijd risico’s met zich mee. Raadpleeg de volledige gebruiksaanwijzing met indicaties, meldingen, waarschuwingen en andere relevante informatie.